Login or Register

Контакт

Супермодерният Българо Американски Център по Очни Болести "ПроЛайт" е в непосредствена близост до метростанция "Люлин" в София.

Телефон за преглед: 0885 176 740
Работно време на центъра - от 8,30 до 19,00 часа
Email: info@spasiochi.com