Login or Register

Регистрация на потребител

Регистрирането и използването на SpasiOchi.com е безплатно и можете да започнете тестване веднага. Всеки тест се разглежда професионално и резултатите се изпращат на вашата лична електронна поща.

Ако ви е даден регистрационен код, важно е да го въведете по време на регистрация.

Вашата информация се пази в строга конфиденциалност по всяко време.

Регистрация

Регистрационен код:
Моля, оставете това поле празно, ако не разполагате с регистрационен код
Потребителско име: (Трябва да е 4-32 символа дълго)
Парола: (Трябва да е 5-8 символа дълга)
Въведете отново паролата:

Данни на потребителя

Име:
Фамилия:
Година на раждане:
Е-мейл:
П.К.:
Телефон: (по желание)
Пол: мъж
жена
Раса:

Всяко едно от следните се отнася за мен:

Диабет:
Високо кръвно налягане:
Болест на сърцето:
Инсулт:
Активен пушач:
Отказал пушач:
Наднормено тегло:
Глаукома:
Високо очно налягане:
Суха макулна дегенерация:
Влажна макулна дегенерация:
Фамилна анамнеза за глаукома:
Семейната история на дегенерация на макулата:
Използвам витамини:
очен преглед през последните 12 месеца:
Получих нови очила в последните 12 месеца:

I would like to receive an occasional e-mail from Peristat
I would like to receive e-mail offers from carefully chosen business affiliates of Peristat
I would like to receive communications from Peristat and its business partners by US mail in addition to e-mail
Приемам Общите условия