Login or Register

ПЕРИСТАТ- ПЕРИМЕТРИЧЕН ТЕСТ ЗА ГЛАУКОМА

The Peristat

За Глаукомния Тест “Перистат”
Перистат е диагностично проучване на зрителната функция и поле. В медицинската терминология е известен като периметрия - диагностичен медицински тест използван от лекари специалисти за измерване на периферната функция срещу ранни признаци на заболявания като глаукома. Предоставен чрез системата за телемедицина SpasiOchi.com, Перистат сканира Вашето зрителното поле за 5 минути с прецизността на най съвременните медицински технологии. В Американски клинични проучвания, Перистат демонстрира висока диагностична точност – до 90% за детекцията на зрителни дефекти.
Защо е важно периферното зрение?
Изследванията показват, че уврежданията на зрителното поле са "тихи"и в повече от половината от хората няма никакви симптоми, както е в случая с повече от 2 милиона възрастни в САЩ, които имат недиагностицирана глаукома. Дефектите на зрителното поле рядко въздействат на зрителния визус и често са асимптоматични - всъщност, хората с визия 20/20 може да имат тежки вреждания и напреднало заболяване, като например глаукома.

Едни от важните причинители на периферни зрителни увреждания са глаукомата и инсултът. Периметрията е диагностичният стандарт, използван от лекарите по целия свят срещу глаукомата - болест, която засяга повече от 3 милиона в САЩ и 60 милиона световно.