Login or Register

Условия

Услугата SpasiOchi.com е безплатна и достъпна в целия свят. Всички тестове се оценяват професионално от технически кадри и резултатите се доставят в рамките на 24-48 часа. Ако имате достъп до услугата SpasiOchi.com чрез някой от нашите партньори, моля, свържете се директно с тях за всички въпроси свързани с вашито тестове и резултати.

Защита на Вашите данни: SpasiOchi.com е безплатна услуга за вашето здраве и профилактика. SpasiOchi.com използва комлексна технология която защитава и гарантира конфиденциалността на личната информация. SpasiOchi.com не продава идентифицираща информация, получена онлайн или информация за вас или вашия профил. SpasiOchi.com може по свое усмотрение и без предизвестие или отговорност, да ограничи използването на тази услуга ако е необходимо или да прекрати всеки профил по всяко време, особено ако се открие някаква злоупотреба.

SpasiOchi.com не е медицински тест и не замества рутинния клиничен преглед.